Darujte nám 2%

Nenechajte prepadnúť svoje 2% (alebo aj 3%) z daní a sami rozhodnite na čo budú použité. My budeme veľmi radi ak sa rozhodnete darovať ich nám. Použijeme na záchranu nechcených a aj hendikepovaných zvierat. Potrebujeme vás, pomôžte nám pomáhať...

Ako poukázať 2% z daní?


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. KONTAKTUJTE NÁS!

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Živnostníci a právnické osoby musia odovzdávať daňové priznanie elektronicky!!! 


Údaje o prijímateľovi, ktoré budete uvádzať v tlačivách

SKONTROLOVANÉ A SPRÁVNE ÚDAJE NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ ZA ROK 2023

Obchodné meno (Názov): Združenie NÁDEJ pre hendikepované zvieratá

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO/SID: 42416931

Sídlo - Ulica: KUPECKÉHO 

Súpisné/orientačné číslo: 732/33

Obec: PEZINOK

PSČ: 90201 

Potrebné tlačivá 


UPOZORNENIE!

Na poukázanie 2% je nutné použiť nami zverejnené tlačivá určené na tento rok! V prípade, že vyplníte iné alebo neaktuálne tlačivo, 2% nám nebudú poukázané.

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov (vyhlásenie), ktoré vytlačíte a ručne doplníte svoje údaje nájdete tu: 

Tlačivo pre zamestnancov (vyhlásenie) nájdete tu: Vyhlásenie.pdf

Je tiež možné použiť formulár priamo na stranke Finančnej správy: KLIK SEM  

Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov nájdete tu: POTVRDENIE.pdf  

Živnostníci a právnické osoby musia odovzdávať daňové priznanie elektronicky!

V prípade, že nebudete sami tlačivo vyplniť, napíšte nám na nadejzvierat@gmail.com, alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formuláru (nižšie), My vám radi zašleme predvyplnené tlačivo s našimi údajmi...

Ak máte na nás otázku, neváhajte použiť kontaktný formulár.